วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญแต่งกายชุดสีดำ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช

ขอเชิญแต่งกายชุดสีดำ
ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช
--------------------------------
ตามที่รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยการแต่งกายชุดสีดำ เนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพ 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น