วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

“การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเกษตรกร“การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้”
ของจังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จำนวนเกษตรผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๐ ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น