วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าวร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ , รักษาพยาบาลสัตว์   , ผ่าตัดทำหมัน , ถ่ายพยาธิ , ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น